View this website in English

Ffôn: 01267 228696

Medwyn

Benthyg Bocsys Darganfod

Ynddynt fel welwch nifer o eitemau y caiff plant eu trin (oni nodir yn wahanol). Dyblygion ydyn nhw o eitemau yng nghasgliad yr amgueddfa, maent yn ddiogel i'w trin ac yn ddigon bach i'w cadw yn y pecyn...Mwy o wybodaeth

Amgueddfa Sir Gaerfyrddin

Helo, fi yw Medwyn y twrch daear. Dwi hefyd yn dditectif sy'n teithio trwy amser. Mae rhai tyrchod daear yn palu am fwydod, dwi'n palu trwy amser, yn datrys troseddau ar y ffordd.

Mae'r wefan yma yn darparu i chi, yr athrawon, manylion o ymweliadau ysgol a'r gwasanaethau sydd ar gael ar gyfer ysgolion. Os ‘dych chi mo'yn trefnu ymweliad, gofyn cwestiwn neu gael gafael ar adnoddau, ‘na gyd sydd eisiau i chi ‘neud yw edrych ar y wefan yma!

Wyddoch chi fod gan Amgueddfa Sir Gaerfyrddin 3 safle arall? Sef Amgueddfa & Oriel Gelf Parc Howard, Amgueddfa Ddiwydiannol Cydweli ac Amgueddfa Cyflymder Pentywyn.

Mae gan yr amgueddfa rywbeth at ddant pawb fel adluniad o ffermdy o'r 19eg Ganrif a dosbarth ysgol o Oes Fictoria. Mae ysgolion yn gallu defnyddio parc Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, er mwyn i blant gael profiad ymarferol o fywydeg amrywiol ac arbennig yr ardal.

Mae yna hefyd gyfle i brynu cofroddion yn y siop.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Gavin Evans ar 01267 228696 neu e-bost:amgueddfeydd@sirgar.gov.uk

Ar agor drwy'r flwyddyn heblaw am ddydd Llun (ar gau dros gyfnod y Nadolig)
Mawrth - Sadwrn: 10yb - 4.30yh
Amgueddfa Sir Gaerfyrddin Abergwili Caerfyrddin Sir Gâr, SA31 2JG

Safleoedd Amgueddfeydd Eraill

Amgueddfeydd SWM MuseumsSponsored by Welsh Government - Noddir gan Lywodraeth Cymru
Yn ôl i Medwyn