View this website in English

Ffôn: 01267 228696

Benthyg Bocsys Darganfod

Mae bocsys o bethau sydd ar gael ar gyfer ysgolion Sir Gaerfyrddin.

Ynddynt fel welwch nifer o eitemau y caiff plant eu trin (oni nodir yn wahanol). Dyblygion ydyn nhw o eitemau yng nghasgliad yr amgueddfa, maent yn ddiogel i'w trin ac yn ddigon bach i'w cadw yn y pecyn. Caiff yr athrawon ffotocopïo unrhyw nodiadau neu luniau sydd yn y pecyn.

Y testunau sydd ar gael yw:-

 • Celtiaid
 • Rhufeiniaid
 • Normaniaid
 • Tuduriaid
 • Rhyfel Cartref
 • Golchi dillad yn Oes Fictoria
 • Dillad plant Oes Fictoria
 • Ysgol o Oes Fictoria
 • Merch pwll glo Oes Fictoria
 • Bocs Warden Ffrynt Cartref ARP
 • Merch Arfau Ffrynt Cartref/Gwarchodlu Cartref
 • Merch Byddin y Tir Ffrynt Cartref

Nodwch

Mae galw cynyddol am y bocsys hyn, felly fe'ch cynghorir i'w harchebu o flaen llaw, (yn enwedig os oes angen bocs arnoch ar gyfer arolygiad!)

Hoffwn os fyddech yn gyfrifol am gasglu a dychwelyd y Bocsys Darganfod.

Ffoniwch Amgueddfa Sir Gaerfyrddinar (01267) 228696 neu e-bostwichamgueddfeydd@sirgar.gov.uker mwyn archebu bocs.

DSC_0515 DSC_1938 DSC_1966 DSC_1987 DSC_1993 DSC_2023 Photos by Mike Ings - Lluniau gan Mike Ings

Safleoedd Amgueddfeydd Eraill

Amgueddfeydd SWM MuseumsSponsored by Welsh Government - Noddir gan Lywodraeth Cymru
Yn ôl i Medwyn