View this website in English

Ffôn: 01267 228696

Medwyn

Benthyg Bocsys Darganfod

Ynddynt fel welwch nifer o eitemau y caiff plant eu trin (oni nodir yn wahanol). Dyblygion ydyn nhw o eitemau yng nghasgliad yr amgueddfa, maent yn ddiogel i'w trin ac yn ddigon bach i'w cadw yn y pecyn...Mwy o wybodaeth

Amgueddfa Ddiwydiannol Cydweli

Amgueddfa Ddiwydiannol CydweliSefydlwyd Ymddiriedolaeth Amgueddfa Ddiwydiannol Cydweli ym 1980 gan grŵp bach o wirfoddolwyr brwdfrydig oedd eisiau diogelu hanes dull cynhyrchu tunplat mewn melin law ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Gellir gweld peirianwaith ac adeiladau gwreiddiol ynghyd â darnau arddangos am fwyngloddio glo, diwydiannau a chrefftau eraill.

Saif yr amgueddfa hon ar safle un o'r gweithfeydd tunplat hynaf ym Mhrydain.

Gall ymwelwyr ddarganfod sut cafodd tunplat ar gyfer caniau a chwpanau ei wneud yn ogystal â dysgu am hanes diwydiannau Sir Gaerfyrddin.

Mae'r amgueddfa mewn dyffryn dymunol ac yn agos i'r Castell enwog yng Nghydweli a Pharc Gwledig Pen-bre. Mae'n lle arbennig am ddiwrnod allan i'r teulu.

Mynediad am ddim.

Mae cyfleusterau'r amgueddfa yn cynnwys:

  • Parcio
  • Mynediad ar gyfer pobl anabl
  • Dolen sain
  • Siop
  • Diodydd ar gael
  • Toiledau
  • Caniateir cŵn tywys


Ar agor:

Gwyl Banc y Gwanwyn

25ain o Fai - 27ain o Fai

  • Ar agor ar Ddydd Sadwrn, Sul, Llun (10yb - 5yh - Mynediad olaf am 4yh)

Cyfnod yr Haf

28ain o Fai - 28ain o Fedi (Gall yr amgueddfa agor ar ddiwrnodau eraill yn ystod y cyfnod yma os bydd digon o wirfoddolwyr ar gael.)

  •  Ar agor ar Ddydd Mawrth, Iau a Sadwrn 10yb – 5yh (mynediad olaf am 4yh)


Cyfarwyddiadau i'r Amgueddfa

Safleoedd Amgueddfeydd Eraill

Amgueddfeydd SWM MuseumsSponsored by Welsh Government - Noddir gan Lywodraeth Cymru
Yn ôl i Medwyn