View this website in English

Ffôn: 01267 228696

Medwyn

Benthyg Bocsys Darganfod

Ynddynt fel welwch nifer o eitemau y caiff plant eu trin (oni nodir yn wahanol). Dyblygion ydyn nhw o eitemau yng nghasgliad yr amgueddfa, maent yn ddiogel i'w trin ac yn ddigon bach i'w cadw yn y pecyn...Mwy o wybodaeth

Amgueddfa Cyflymder, Pentywyn

Amgueddfa Cyflymder, PentywynDewch i gael golwg ar hanes Pentywyn a'r traeth bydenwog ("Sands of Speed”).

Mae'r amgueddfa yn edrych dros y traeth hir lle bu'r holl ymdrechion i dorri record cyflymder y byd ynghyd â rasys beiciau modur dirifedi. Hefyd mae beiciau modur a fu'n rasio ym Mhentywyn yn y gorffennol i'w gweld yn yr amgueddfa.

Yn arferol, y brif arddangosfa o fis Gorffennaf tan fis Medi yw 'Babs', y car rasio y torrodd Parry Thomas record y byd ynddo yn 1926. Claddwyd 'Babs' yn y tywod ar draeth Pentywyn ar ôl i Thomas gael ei ladd wrth geisio adennill y record y flwyddyn ganlynol. Yno y bu hi am 42 o flynyddoedd nes iddi gael ei chodi a'i hadfer i'w hen ogoniant.

Mae cyfleusterau'r amgueddfa yn cynnwys :

  • Lle parcio i'r anabl
  • Mynediad ar gyfer pobl anabl
  • Dolen sain
  • Caniateir cŵn tywys
  • Siop
  • Lleoliad ger y traeth

Ar Agor

Dyddiadau Agor 2011

Y tymor yma, bydd yr amgueddfa ar agor rhwng
Dydd Mawrth, Ebrill 19 a Dydd Sul, Hydref 2.

Serch hynny, bydddwn ar gau bob Dydd Llun, ar wahan i bob Dydd Llun
Gŵyl y Banc
pan fyddwn ar agor yn ystod yr oriau arferol.

Dyddiadau Agor 2011

Dydd Mawrth – Dydd Sul: 10 yb - 1 yh & 1.30 yh - 5 yh

Hydref

  • Dydd Gwener – Dydd Llun
  • 10yb – 1yh & 1.30yh – 5yh

Manylion Cyswllt

Safleoedd Amgueddfeydd Eraill

Amgueddfeydd SWM MuseumsSponsored by Welsh Government - Noddir gan Lywodraeth Cymru
Yn ôl i Medwyn