View this website in English

Ffôn: 01267 228696

Medwyn

Benthyg Bocsys Darganfod

Ynddynt fel welwch nifer o eitemau y caiff plant eu trin (oni nodir yn wahanol). Dyblygion ydyn nhw o eitemau yng nghasgliad yr amgueddfa, maent yn ddiogel i'w trin ac yn ddigon bach i'w cadw yn y pecyn...Mwy o wybodaeth

Parc Howard, Llanelli

Parc Howard, LlanelliDarganfyddwch hanes diddorol Llanelli a gweld pethau rhyfeddol o'i gorffennol yn Amgueddfa Parc Howard.

Wedi'i gosod mewn parcdir wedi'i ddirlunio, mae'r amgueddfa yn cynnig pethau cyfareddol i'w gweld, fel yr olwyn car sbâr gyntaf, casgliad enwog Crochenwaith Llanelli ac ystod o baentiadau yn dangos yr ardal dros y blynyddoedd.

Gall ymwelwyr fynd am dro o amgylch y parc hyfryd, gall teuluoedd fwynhau'r maes chwarae a'r cyfleusterau hamdden o amgylch yr amgueddfa hanesyddol, cael picnic neu fwydo'r hwyaid mewn amgylchedd braf.

Mae cyfleusterau'r amgueddfa yn cynnwys:

  • Toiledau
  • Dolen sain
  • Caniateir cŵn tywys
  • Siop
  • Wedi'i gosod mewn parc cyhoeddus
  • Maes chwarae gerllaw

Yn agored:

Ebrill 2011 – Medi 2011

  • Dydd Mawrth – Dydd Gwener 10yb – 1yh a 2yh – 5yh
  • Dydd Sadwrn 1yh – 6yh

Hydref 2011 – Mawrth 2012

  • 11yb – 1yh a 2yh – 4yh
  • Dydd Sadwrn 2yh – 4yh

Ynghau dros gyfnod y Nadolig.

Manylion Cyswllt

Safleoedd Amgueddfeydd Eraill

Amgueddfeydd SWM MuseumsSponsored by Welsh Government - Noddir gan Lywodraeth Cymru
Yn ôl i Medwyn