View this website in English

Ffôn: 01267 228696

Cynllunio'ch Ymweliad

Mae pob gweithgaredd yn rhad ac am ddim.

A wnewch chi drefnu pob ymweliad ymlaen llaw, yn cynnwys gweithgareddau dan hunan-arweiniad.

Mae’r amgueddfa ym mhentref Abergwili, tua 1½ milltir i’r gorllewin o Gaerfyrddin, ar yr A40 (tuag at Llandeilo).

Mae rhai ardaloedd yn yr amgueddfa yn fach, felly mae rhai grŵpiau yn aml yn cael eu rannu i grŵpiau yn llai er mwyn gwneud pob gweithgaredd yn eu tro. Dan yr amgylchiadau yma, mae’r amgueddfa yn darparu un aelod o staff yn unig er mwyn arwain dim ond un grŵp.

Mae’r mynediad i’r amgueddfa yn dda ac mae lifft ar gyfer y llawr cyntaf. Mae toiledau yn yr amgueddfa, yn cynnwys toiled i’r anabl.

Mae croeso i ysgolion ddefnyddio Capel yr Esgob i fwyta brechdanau. Roedd yn gapel preifat a ddefnyddiwyd gan yr Esgob a’i staff. Heddiw mae’n cael ei ddefnyddio i ddechrau a gorffen sesiynau ysgolion. Mae lle ar gyfer hyd at 60 o blant.

Lawrlwythwch cynlluniau y Llawr Gwaelod a’r Llawr Cyntaf yma:-

Mae lle ar gyfer cadw cotiau a bagiau’r plant.

Cynlluniwyd Ystafell Ddarganfod ac Archwilio Clore i’w defnyddio gan deuluoedd a phlant.

Lleolir yr amgueddfa mewn 6 erw o barcdir ac mae llefydd i gerdded ar gael o gwmpas y parc.

Mae siop yn gwerthu anrhegion rhesymol o ran pris, sy’n addas ar gyfer plant i’w prynu.

Gallwch lawrlwytho gwybodaeth ynglŷn â’r "Access Statement” ar gyfer Amgueddfa Sir Gaerfyrddin a’r "Safety Information” ar gyfer ysgolion yn ymweld ag Amgueddfa Sir Gaerfyrddin o’r dudalen yma.

Mae croeso i athrawon ymweld â’r amgueddfa, er mwyn creu eu hasesiad peryg eu hunain cyn dod i’r amgueddfa gyda’u plant. Does dim rhaid gwneud apwyntiad ar gyfer gwneud hyn.

Mae hawl i'r ysgolion gymryd lluniau dim ond os byddan nhw ar gyfer defnydd personol neu addysgiadol, wedyn does dim amodau hawlfraint.

Awgrymwn eich bod yn dod â pherson cymorth cyntaf eu hun, er bod rhai aelodau staff wedi cael eu hyfforddi i ddarparu cymorth cyntaf ar y safle.

Safleoedd Amgueddfeydd Eraill

Amgueddfeydd SWM MuseumsSponsored by Welsh Government - Noddir gan Lywodraeth Cymru
Yn ôl i Medwyn