View this website in English
Click here to visit our website

Ffôn: 01970 633088

Cysylltu

Am fwy o wybodaeth am yr amgueddfa, neu os oes gennych gwestiwn, cysylltwch â ni ar:-

Click Here to Contact Us

  • Ffôn: 01970 633088

COLISEUM
Ffordd y Môr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2AQ

Ar agor:

  • Mis Ebrill i Fis MediDydd Llun i ddydd Sadwrn, 10.00yb - 5.00yh
  • Mis Ionawr i Mis MawrthDydd Llun i ddydd Sadwrn, 12.00yb – 4.30yh

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag ymweliadau addysgiadol, cysylltwch â naill ai Anna Evans, Swyddog Addysg neu Michael Freeman, Curadur ar 01970 633088 neu e-bostiwchamgueddfa@ceredigion.gov.uk

Safleoedd Amgueddfeydd Eraill

  • Canolfan y Barcud Coch ac AmgueddfaCanolfan y Barcud Coch ac AmgueddfaMae ystafell ddosbarth Fictorianaidd wedi ei hail-greu yn un o'r hen ystafelloedd dosbarth yn Yr Hen Ysgol, Canolfan y Barcud Coch ac Amgueddfa bellach, yn Nhregaron....mwy
  • Bwthyn LlanonBwthyn LlanonYm mhentref Llanon mae hen adfeilion a adwaenir fel "Y Neuadd" ac mae'n debyg mai adeilad pwysig o'r canoloesoedd yw'r rhain. Gerllaw ceir un o'r bythynod diwethaf yng ngorllewin ...mwy
Amgueddfeydd SWM MuseumsSponsored by Welsh Government - Noddir gan Lywodraeth Cymru
Yn ôl i Medwyn