View this website in English
Click here to visit our website

Ffôn: 01970 633088

Medwyn

Benthyg Bocsys Darganfod

Ynddynt fel welwch nifer o eitemau y caiff plant eu trin (oni nodir yn wahanol). Dyblygion ydyn nhw o eitemau yng nghasgliad yr amgueddfa, maent yn ddiogel i'w trin ac yn ddigon bach i'w cadw yn y pecyn...Mwy o wybodaeth

Amgueddfa CEREDIGION

Helo, fi yw Medwyn y twrch daear. Dwi hefyd yn dditectif sy'n teithio trwy amser. Mae rhai tyrchod daear yn palu am fwydod, dwi'n palu trwy amser, yn datrys troseddau ar y ffordd.

Mae'r wefan yma yn darparu i chi, yr athrawon, manylion o ymweliadau ysgol a'r gwasanaethau sydd ar gael ar gyfer ysgolion. Os ‘dych chi mo'yn trefnu ymweliad, gofyn cwestiwn neu gael gafael ar adnoddau, ‘na gyd sydd eisiau i chi ‘neud yw edrych ar y wefan yma!

Wyddoch chi fod gan Amgueddfa Ceredigion, yn ogystal â'r Coliseum yn Aberystwyth, 2 safle arall y medrwch ymweld â nhw?

Mae ystafell ddosbarth Fictorianaidd wedi ei hail-greu yn Yr Hen Ysgol yng Nghanolfan y Barcud Coch ac Amgueddfa yn Nhregaron. Mae hefyd bwthyn to-gwellt yn Llanon. Rhaid trefnu ymlaen llaw i'w gweld.

Mae gan Amgueddfa Ceredigion amrywiaeth helaeth o anrhegion o ansawdd da, gan gynnwys eitemau hanesyddol, teganau pren clasurol, llyfrau hanes, pethau i'r cartref a nodlyfrau a dyddiaduron arbennig.

A wyddoch chi fod gan yr Amgueddfa Ceredigion Safle We Casgliadau?

Mae mwy na 1500 o dudalennau o wybodaeth ynglŷn ag arddangosfeydd amgueddfeydd a chasgliadau gan gynnwys taith o'r amgueddfa ar wahanol safle.Gweler ymhellach

Am fwy o wybodaeth i ysgolion, cysylltwch ag Anna Evans, Swyddog Addysg Amgueddfa Ceredigionannacelf@hotmail.co.uk

Bydd yr Amgueddfa ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn drwy gydol y flwyddyn oni bai am ddydd Gwener y Groglith ac wythnos y Nadolig.

Mis Ebrill i fis Medi

  • Dydd Llun i ddydd Sadwrn, 10.00 - 5.00

Mis Ionawr i Mis Mawrth

  • Dydd Llun i ddydd Sadwrn, 12.00 – 4.30

Mae croeso i grŵpiau ysgol ymweld â'r Coliseum cyn i'r amgueddfa agor i'r cyhoedd, os y trefnwyd o flaen llaw. Gellir bod o werth yn ystod misoedd y gaeaf pan fydd yr ysgol yn medru cael yr adeilad i gyd i'w hunain.

Mynediad am ddim

COLISEUM Heol Terrace Aberystwyth Ceredigion SY23 2AQ

Ffôn: 01970 633088

Safleoedd Amgueddfeydd Eraill

  • Canolfan y Barcud Coch ac AmgueddfaCanolfan y Barcud Coch ac AmgueddfaMae ystafell ddosbarth Fictorianaidd wedi ei hail-greu yn un o'r hen ystafelloedd dosbarth yn Yr Hen Ysgol, Canolfan y Barcud Coch ac Amgueddfa bellach, yn Nhregaron....mwy
  • Bwthyn LlanonBwthyn LlanonYm mhentref Llanon mae hen adfeilion a adwaenir fel "Y Neuadd" ac mae'n debyg mai adeilad pwysig o'r canoloesoedd yw'r rhain. Gerllaw ceir un o'r bythynod diwethaf yng ngorllewin ...mwy
Amgueddfeydd SWM MuseumsSponsored by Welsh Government - Noddir gan Lywodraeth Cymru
Yn ôl i Medwyn