View this website in English
Click here to visit our website

Ffôn: 01970 633088

Medwyn

Benthyg Bocsys Darganfod

Ynddynt fel welwch nifer o eitemau y caiff plant eu trin (oni nodir yn wahanol). Dyblygion ydyn nhw o eitemau yng nghasgliad yr amgueddfa, maent yn ddiogel i'w trin ac yn ddigon bach i'w cadw yn y pecyn...Mwy o wybodaeth

Adnoddau Addysgiadol

FFAITH GOGL 1

Oeddech chi’n gwybod taw sinema oedd Amgueddfa Ceredigion yn wreiddiol? Roedd 3 sinema arall arfer bod yn Aberystwyth, yn ogystal â’r Coliseum.

1. Cheethams/Paladium (Stryd y Farchnad), agorwyd 1911, ail-adeiladwyd 1923, dinistriwyd gan dân 1934.

2. Pier Pavilion, agorwyd 1912, difrodwyd gan dân a chaewyd 1961.

3. Imperial/Forum/Celtic, (Stryd y Baddon), agorwyd 1922, ail-agorwyd 1932, caewyd 1976.

FFAITH GOGL 2

Oeddech chi’n gwybod taw cyn 1920 y seddi drutaf yn y Coliseum oedd 2 swllt (10c)?

1919

 • 2 swllt (10c)

1930

 • 2 swllt a phedair ceiniog (12c)

1932 - 42

 • 1 swllt a 3 ceiniog (6c)

1949

 • 2 swllt a 3 ceiniog (11c)

1965

 • 3 swllt a 6 cheiniog (17.5c)

1968

 • 4 swllt (20c)

Faint mae’n costio i fynd i’r sinema heddi?

FFAITH GOGL 3

Oeddech chi’n gwybod byddai'r Coliseum ar agor bob dydd o'r wythnos heblaw am ddydd Sul o 1932 hyd 1955 pan ddechreuodd gau ar ddydd Nadolig. O 1969 ymlaen byddai’n cau am wythnos neu ragor ym mis Medi ar gyfer gwyliau'r staff ond fel arall fe gaeodd deirgwaith yn unig, unwaith am fod y ffilm heb gyrraedd a dwywaith oherwydd y toriadau ynni ym 1972.

CLODDIO’N DDYFNACH

LLINELL AMSER AMGUEDDFA CEREDIGION

1891

 • Adeiladwyd neuadd gan Mr David Phillips (1860 – 1911) yn y man ble mae’r Coliseum yn sefyll heddiw. Saer maen oedd Phillips oedd arfer hurio ceffylau a cherbydau i bobl. Fe adeiladodd neuadd gyhoeddus dros ei stablau.

1900

 • Defnydd o’r neuadd gyhoeddus fel theatr yn lleihau a defnyddiwyd hi yn bennaf ar gyfer arwerthiannau.

1902

 • Adeiladwyd y neuadd gyhoeddus o bren ac fe'i dinistrwyd gan dân yn oriau mân y bore ar Ddydd San Steffan.

1904 - 5

 • Ailadeiladwyd ac agorwyd fel theatr y Coliseum ble cynhaliwyd o leiaf 5, 000 o ddigwyddiadau yma, gan gynnwys 760 drama, ffilmiau cynnar, Eisteddfodau, cynyrchiadau amatur, cyfarfodydd gwleidyddol a chyngherddau.

1905

 • Ar gyfer y noson agoriadol trefnwyd trenau arbennig ar y rheilffyrdd lleol er mwyn dod â phobl i mewn o'r wlad a mynd â nhw adref.

1905

 • Daeth London Vaudeville Co. Miss Minni Letta. Dyma sioe oedd yn llawn canu a dawnsio ond hefyd yn cynnwys biograff sef math o ffilm yn y dyddiau cynnar hyn.

1905

 • Siaradodd Lloyd George ar yr Ymgyrch Genedlaethol Gymreig.

1911

 • Siaradodd Mrs Pankhurst yma ddwywaith.

1913

 • Gwelwyd un o'r dadleuon mwyaf llosg ynghylch y Mesur i Ddad-gysylltu'r Eglwys ar y 26ain o Fai, 1913, pan rwystrodd myfyrwyr tua 5, 000 o brotestwyr rhag mynd i mewn i'r adeilad.

1914 -18

 • Yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf dangoswyd ffilmiau newyddion o'r Ffrynt ond roeddynt yn fyr ac heb sain.

1919

 • Siaradodd Mr Asquith yn un o gyfarfodydd Rhyddfrydwyr Aberystwyth.

1928

 • Talkies (ffilmiau gyda sain) yn cyrraedd Aberystwyth.

1928 -29

 • Bu cwmni proffesiynol yn aros yn Aberystwyth rhwng mis Medi a mis Tachwedd. Roeddent yn perfformio dwy ddrama bob wythnos.

1932

 • Cafodd Mr Harold Gale a'i wraig Olive brydles y Coliseum ac fe'i ail-agorwyd fel sinema ar yr 11eg o Chwefror

1934

 • Fe wellhaodd Harold Gale y system wresogi a'r system awyru yn ogystal â'r seddau ac fe osodwyd y peiriant diweddaraf ar gyfer ffilmiau siarad. Dywedodd, "We can say without fear of contradicition that there is no bigger or better show given in Great Britain" "Amusement without vulgarity" oedd ei arwyddair.

1935

 • Ym mis Mehefin, dangoswyd y ffilm "Yr Ymgyrch” a’i hysbyswyd fel y ffilm siarad gyntaf yn y Gymraeg. Fe'i dangoswyd am wythnos o'r 3ydd gyda "The Count of Monte Cristo.”

1935

 • Bu farw Harold Gale ar ôl salwch hir.

1936

 • Daeth sioeau byw, rhwng y ffilmiau, i ben.

1940 - 41

 • Eisteddfodau Ardwyn.

1955

 • Nid yw’r Coliseum ar agor ar Ddydd Nadolig bellach.

1966

 • Dangoswyd ffilmiau am dri diwrnod yn olynol gan newid ar ddydd Iau. Dangoswyd rhai o'r ffilmiau mwyaf poblogaidd am wythnos gyfan.

1977

 • Wnaeth y Coliseum gau. Roedd Olive Gale a’i mab Peter wedi rhedeg y sinema ar ôl marwolaeth Harold.

1982

 • Agorwyd y Coliseum fel Amgueddfa ar gyfer Dosbarth Ceredigion.

Safleoedd Amgueddfeydd Eraill

 • Canolfan y Barcud Coch ac AmgueddfaCanolfan y Barcud Coch ac AmgueddfaMae ystafell ddosbarth Fictorianaidd wedi ei hail-greu yn un o'r hen ystafelloedd dosbarth yn Yr Hen Ysgol, Canolfan y Barcud Coch ac Amgueddfa bellach, yn Nhregaron....mwy
 • Bwthyn LlanonBwthyn LlanonYm mhentref Llanon mae hen adfeilion a adwaenir fel "Y Neuadd" ac mae'n debyg mai adeilad pwysig o'r canoloesoedd yw'r rhain. Gerllaw ceir un o'r bythynod diwethaf yng ngorllewin ...mwy
Amgueddfeydd SWM MuseumsSponsored by Welsh Government - Noddir gan Lywodraeth Cymru
Yn ôl i Medwyn