View this website in English
Click here to visit our website

Ffôn: 01970 633088

Medwyn

Benthyg Bocsys Darganfod

Ynddynt fel welwch nifer o eitemau y caiff plant eu trin (oni nodir yn wahanol). Dyblygion ydyn nhw o eitemau yng nghasgliad yr amgueddfa, maent yn ddiogel i'w trin ac yn ddigon bach i'w cadw yn y pecyn...Mwy o wybodaeth

Bwthyn Llanon

Bwthyn LlanonYm mhentref Llanon mae hen adfeilion a adwaenir fel "Y Neuadd" ac mae'n debyg mai adeilad pwysig o'r canoloesoedd yw'r rhain. Gerllaw ceir un o'r bythynod diwethaf yng ngorllewin Cymru sy'n dal i fod â tho gwellt wedi'i wneud a rhaffau gwellt. Dyma fwthyn dwy-ystafell ("ty a siambr") nodweddiadol o Ceredigion yn y 18fed ganrif; mae'r to gwellt wedi ei guddio gan sinc ar hyn o bryd.

Cydnabyddiaeth: Rhoddwyd y bwthyn hwn gydag adfeilion Tuduriaid gerllaw, a darn o dir yn cael ei ddatblygu fel parc natur bach i Gyngor Dosbarth Ceredigion gan Mr A D Cameron o Caeredin i gyflawni dymuniad ei ddiweddar wraig Mrs Elsbeth Cameron (Lloyd gynt).

  • Mynediad i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn sy'n teithio'n annibynnol.
  • Bydd y bwthyn ar agor i'r cyhoedd dydd Sul, dydd Mawth, dydd Mercher, Dydd Iau a Dydd Gwener yn ystod mis Awst a Dydd Llun Gwyl Y banc rhwng 2.00 - 4.00.
  • Mae'r adfeilion, y parc a maes chwarae'r plant ar agor trwy'r amser.
  • Caiff ysgolion ymweld â'r bwthyn yn Llanon wrth drefnu ymlaen llaw.

Bwthyn LlanonSaif pentref Llanon ar yr A487 rhwng Aberaeron ac Aberystwyth.

Mae'n enwog oherwydd y cysylltiad a'r Santes Non a Dewi Sant a'r llain o dir amaethyddol da ger y môr, yn enwedig rhwng Afon Clydan ac Afon Peris, lle mae caeau lleiniog canoloesol yn dal mewn bodolaeth.

Ar yr arfordir mae hen eglwys gyda thwr yn dyddio o'r 13eg ganrif a chorff eglwys o ddechrau'r 19eg ganrif. Mae'r traeth yn garegog gyda pheth tywod ac mae'n wag fel rheol. Mae'r haenau daearegol ar y clogwyni wedi'u dynodi'n Ardal o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

CYFLEUSTERAU CYHOEDDUS:

  • Toiledau: ger y maes parcio a'r eglwys
  • Maes chwarae i blant, siopau a lleoedd bwyta.

PARCIO

Cynghorir ymwelwyr i barcio ger y cyrtiau tenis o Stryd yr Ysgol (trowch oddi ar y ffordd fawr ger y siop sglodion), cerddwch i gyfeiriad y de ar hyd y ffordd fawr at y bwthyn a'r adfeilion yn Heol Non.

Safleoedd Amgueddfeydd Eraill

  • Canolfan y Barcud Coch ac AmgueddfaCanolfan y Barcud Coch ac AmgueddfaMae ystafell ddosbarth Fictorianaidd wedi ei hail-greu yn un o'r hen ystafelloedd dosbarth yn Yr Hen Ysgol, Canolfan y Barcud Coch ac Amgueddfa bellach, yn Nhregaron....mwy
  • Bwthyn LlanonBwthyn LlanonYm mhentref Llanon mae hen adfeilion a adwaenir fel "Y Neuadd" ac mae'n debyg mai adeilad pwysig o'r canoloesoedd yw'r rhain. Gerllaw ceir un o'r bythynod diwethaf yng ngorllewin ...mwy
Amgueddfeydd SWM MuseumsSponsored by Welsh Government - Noddir gan Lywodraeth Cymru
Yn ôl i Medwyn