View this website in English
Click here to visit our website

Ffôn: 01970 633088

Cynllunio'ch ymweliad

Mae pob gweithgaredd yn rhad ac am ddim.

Os gwelwch yn dda, a wnewch chi drefnu pob ymweliad ymlaen llaw, yn cynnwys gweithgareddau dan hunan-arweiniad. I drefnu i ymweld â'r Coliseum, ffoniwch Amgueddfa Ceredigion ar (01970) 633088

Cyfleusterau ar gyfer ysgolion ac athrawon yn y Coliseum

Thema eich ymweliad
Welwch dudalen 'ymweliadau addysgol' i ddewis Cyfnod Allweddol a thema
 
Bagiau a chotiau
Mae ystafell ysgolion ar brif lawr yr amgueddfa ble gall grŵpiau o'r ysgolion adael eu cotiau a'u bagiau.
 
Hyd yr ymweliad
Gall ymweliad para 2 awr, hanner dydd neu ddydd llawn.
 
Dadlwytho, llwytho a pharcio
Caiff coetsys ddadlwytho a llwytho yn Ffordd y Môr. Weithiau mae'n bosib gwneud hyn yn union y tu allan i'r brif fynedfa, neu ger yr ardal agored o flaen y Ganolfan Groeso. Disgwylir i yrwyr coetsys ddod o hyd i le parcio addas yn ystod yr ymweliad.
 
Y Fynedfa
Mae'n haws ac yn saffach i ysgolion ddod mewn i'r Coliseum drwy'r Ganolfan Groeso sy'n agored yn ystod yr un oriau â'r amgueddfa, ac eithrio yn y gaeaf pan fydd ar gau rhwng 1 a 2yh. Mae cloch ar y drysau coch nesa i Boots i'r rhai fydd yn cyrraedd cyn 10yb. Lan y grisiau o'r Ganolfan Groeso mae ystafell yr ysgolion ar y chwith, ger y. Os bydd y drws ar glo, gofynnwch i'r porthor ei agor.
 
Cyfleusterau eraill
Mae lifft ar gyfer y rhai sydd ei angen. Dylai'r plant hynny nad oes angen lifft arnynt ddefnyddio'r grisiau. Mae toiledau ar bob ochr i'r llwyfan. Mae toiled ar gyfer y rhai sydd ag anghenion arbennig ar y llawr uchaf.
 
Y Siop
Mae siop yn yr Amgueddfa sy'n gwerthu amrywiaeth o bethau sy'n ymwneud â'r eitemau yn y casgliad ac eitemau arian poced ar gyfer y plant. Hefyd mae nifer o lyfrau ar werth, rhai ohonynt yn ymwneud â phynciau'r Cwricwlwm Cenedlaethol.

AM FWY O WYBODAETH YNGLŶN AG ASESIADAU RISG A GWYBODAETH DDIOGELWCH, CYSYLLTWCH Â NAILL AI ANNA EVANS, SWYDDOG ADDYSG NEU CARRIE CANHAM, CURADUR AR 01970 633088 NEU E-BOSTIWCHamgueddfa@ceredigion.gov.uk

Safleoedd Amgueddfeydd Eraill

  • Canolfan y Barcud Coch ac AmgueddfaCanolfan y Barcud Coch ac AmgueddfaMae ystafell ddosbarth Fictorianaidd wedi ei hail-greu yn un o'r hen ystafelloedd dosbarth yn Yr Hen Ysgol, Canolfan y Barcud Coch ac Amgueddfa bellach, yn Nhregaron....mwy
  • Bwthyn LlanonBwthyn LlanonYm mhentref Llanon mae hen adfeilion a adwaenir fel "Y Neuadd" ac mae'n debyg mai adeilad pwysig o'r canoloesoedd yw'r rhain. Gerllaw ceir un o'r bythynod diwethaf yng ngorllewin ...mwy
Amgueddfeydd SWM MuseumsSponsored by Welsh Government - Noddir gan Lywodraeth Cymru
Yn ôl i Medwyn