View this website in English
Click here to visit our website

Ffôn: 01970 633088

Medwyn

Benthyg Bocsys Darganfod

Ynddynt fel welwch nifer o eitemau y caiff plant eu trin (oni nodir yn wahanol). Dyblygion ydyn nhw o eitemau yng nghasgliad yr amgueddfa, maent yn ddiogel i'w trin ac yn ddigon bach i'w cadw yn y pecyn...Mwy o wybodaeth

Canolfan y Barcud Coch ac Amgueddfa

Canolfan y Barcud Coch ac AmgueddfaMae ystafell ddosbarth Fictorianaidd wedi ei hail-greu yn un o'r hen ystafelloedd dosbarth yn Yr Hen Ysgol, Canolfan y Barcud Coch ac Amgueddfa bellach, yn Nhregaron.

Mae'n cynnwys desgiau disgyblion; desg athro; bwrdd du; llechi a phensiliau llechi; Welsh Not; gwialen a rhai gwisgoedd i'r merched eu gwisgo. Weithiau, bydd gwirfoddolwyr lleol ar gael i siarad â'r plant neu i roi gwers iddynt mewn arddull Fictoraidd.

Caiff Canolfan y Barcud a'r Amgueddfa ei chynnal yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr sy'n aelodau o Ganolfan y Barcud ac Amgueddfa Tregaron. Fe'i cyllidir gan Wlad y Barcud, Comisiwn Cefn Gwlad Cymru, Bwrdd Croeso Cymru, Amgueddfa Ceredigion, Ysgol Gymunedol Tregaron ac eraill.

Canolfan y Barcud Coch ac AmgueddfaGwahoddir grwpiau ysgol i ymweld â'r amgueddfa wrth drefnu ymlaen llaw, i ddefnyddio'r ystafell ar gyfer gwers yn null oes Fictoria.

Mae'r ystafell ddosbarth yn cynnwys:

 • Hen ddesgiau ysgol o wahanol fathau ac oed
 • Corau eglwys (Arferid defnyddio eglwys Tregaron ac eglwysi eraill ar gyfer gwersi)
 • Mae digon o ddesgiau a seddau ar gyfer 25 o blant
 • Desg yr athro/athrawes
 • Bwrdd du (sialc ar gael)
 • Abacws
 • Cyweiriadur (gyda doh, ray, mi ayb)
 • Cypyrddau o'r ysgol wreiddiol sy'n cynnwys amrywiol bethau megis poteli inc, hen lechi ysgrifennu
 • Llechi ysgrifennu modern a phensilau llechi at ddefnydd y plant
 • rhai gwisgoedd disgyblion
 • Anifeiliaid wedi eu stwffio fel yr arferid eu gweld yn aml mewn ysgolion
 • Fideos (a chyfarpar) am Hanes Naturiol lleol
 • Taflenni hysbysrwydd dwyieithog

Ar agor:

 • Ebrill-Medi: Llun-Sadwrn, 10.30yb-4.30yh.
 • Ar agor ar y penwythnos fel arfer yn y gaeaf 12:00yh - 4.00yh.

Lleoliad:

 • 200 llath o SgwârTregaron, ar y ffordd i LanddewiBrefi. Dilynwch yr arwyddion i Ganolfan y Barcud.

Mynediad:

Am ddim (derbynnir cyfraniadau gyda diolch).

(01974) 298977

Safleoedd Amgueddfeydd Eraill

 • Canolfan y Barcud Coch ac AmgueddfaCanolfan y Barcud Coch ac AmgueddfaMae ystafell ddosbarth Fictorianaidd wedi ei hail-greu yn un o'r hen ystafelloedd dosbarth yn Yr Hen Ysgol, Canolfan y Barcud Coch ac Amgueddfa bellach, yn Nhregaron....mwy
 • Bwthyn LlanonBwthyn LlanonYm mhentref Llanon mae hen adfeilion a adwaenir fel "Y Neuadd" ac mae'n debyg mai adeilad pwysig o'r canoloesoedd yw'r rhain. Gerllaw ceir un o'r bythynod diwethaf yng ngorllewin ...mwy
Amgueddfeydd SWM MuseumsSponsored by Welsh Government - Noddir gan Lywodraeth Cymru
Yn ôl i Medwyn