View this website in English
Click here to visit our website

Ffôn: 01437 731328
Ffacs: 01437 731743

Cysylltu

Am fwy o wybodaeth am yr amgueddfa, neu os oes gennych gwestiwn, cysylltwch â ni ar:-

Click Here to Contact Us

  • Ffôn: 01437 731328
  • Ffacs: 01437 731743

Amgueddfa Scolton Manor
Spittal
Hwlffordd
SA62 5QL

Amseroedd agor yr amgueddfa

  • 10.30yb - 5.30yh

Amseroedd agor y parc

  • Ebrill - Hydref: 9yb – 6yh
  • Tachwedd -Mawrth: 9yb - 4.30yh

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag ymweliadau addysgiadol, cysylltwch â Nikki Caldwell ar 01437 731328 neu e-bostnikki.caldwell@pembrokeshire.gov.uk

Safleoedd Amgueddfeydd Eraill

  • The Visitor CentreY Ganolfan YmwelwyrAr waelod y parc, yn agos i'r maes parcio, fe welwch chi y Ganolfan Ymwelwyr. Codwyd yr adeilad trawiadol yma ym 1993, sy'n cyfleu ystod...mwy
  • The ParkY ParcMae'r 60 acer o barc a choedwig o gwmpas y tŷ wedi bod yn barc ers y 70au, yn cynnig cyfleon ar gyfer ymweliadau hamddenol yn y wlad...mwy
  • Exhibition HallNeuadd ArddangosfaO fewn yr ardd sydd â muriau o'i chwpas, mae'r Neuadd Arddangosfa yn cynnwys nifer o arddangosfeydd yn dehongli hanes Sir Benfro...mwy
Amgueddfeydd SWM MuseumsSponsored by Welsh Government - Noddir gan Lywodraeth Cymru
Yn ôl i Medwyn