View this website in English
Click here to visit our website

Ffôn: 01437 731328
Ffacs: 01437 731743

Medwyn

Benthyg Bocsys Darganfod

Ynddynt fel welwch nifer o eitemau y caiff plant eu trin (oni nodir yn wahanol). Dyblygion ydyn nhw o eitemau yng nghasgliad yr amgueddfa, maent yn ddiogel i'w trin ac yn ddigon bach i'w cadw yn y pecyn...darllen mwy

Amgueddfa Scolton Manor

Helo, fi yw Medwyn y twrch daear. Dwi hefyd yn dditectif sy'n teithio trwy amser. Mae rhai tyrchod daear yn palu am fwydod, dwi'n palu trwy amser, yn datrys troseddau ar y ffordd.

Mae'r wefan yma yn darparu i chi, yr athrawon, manylion o ymweliadau ysgol a'r gwasanaethau sydd ar gael ar gyfer ysgolion. Os ‘dych chi mo'yn trefnu ymweliad, gofyn cwestiwn neu gael gafael ar adnoddau, ‘na gyd sydd eisiau i chi ‘neud yw edrych ar y wefan yma!

Wyddoch chi fod Scolton Manor yn fwy nag amgueddfa? Mae Bloc Stablau a Neuadd Arddangosfa yn dehongli hanes y Sir.

Yn ogystal ag amgueddfa, mae hefyd Canolfan Ymwelwyr ecogyfeillgar ble mae'r arddangosfeydd yn canolbwyntio ar faterion gwyrdd a bywyd gwyllt y parc. Gellir profi'r ffordd "werdd” yma o fyw yn y parc tirweddol. Hefyd yn y parc mae lle i gael picnic a llefydd chwarae sy'n addas ar gyfer pob oedran.

Am fwy o wybodaeth ar gyfer ysgolion, cysylltwch â Nikki Caldwell ar 01437 731328 neu e-bostnikki.caldwell@pembrokeshire.gov.uk

Amseroedd agor yr amgueddfa

  • 10.30yb - 5.30yh

Amseroedd agor y parc

  • Ebrill - Hydref: 9yb – 6yh
  • Tachwedd -Mawrth: 9yb - 4.30yh

Amgueddfa Scolton Manor
Spittal
Hwlffordd
SA62 5QL

  • Ffôn: 01437 731328
  • Ffacs: 01437 731743

Safleoedd Amgueddfeydd Eraill

  • The Visitor CentreY Ganolfan YmwelwyrAr waelod y parc, yn agos i'r maes parcio, fe welwch chi y Ganolfan Ymwelwyr. Codwyd yr adeilad trawiadol yma ym 1993, sy'n cyfleu ystod...mwy
  • The ParkY ParcMae'r 60 acer o barc a choedwig o gwmpas y tŷ wedi bod yn barc ers y 70au, yn cynnig cyfleon ar gyfer ymweliadau hamddenol yn y wlad...mwy
  • Exhibition HallNeuadd ArddangosfaO fewn yr ardd sydd â muriau o'i chwpas, mae'r Neuadd Arddangosfa yn cynnwys nifer o arddangosfeydd yn dehongli hanes Sir Benfro...mwy
Amgueddfeydd SWM MuseumsSponsored by Welsh Government - Noddir gan Lywodraeth Cymru
Yn ôl i Medwyn