View this website in English
Click here to visit our website

Ffôn: 01437 731328
Ffacs: 01437 731743

Benthyg Bocsys Darganfod

Mae gan Wasanaeth Amgueddfa Sir Benfro ddau gynllun gwahanol. Rydym yn benthyca adnoddau i unigolion a grŵpiau ar gyfer addysg a mwynhad. Y rhain yw Bocsys Darganfod a Degawdau.

Bocs Darganfod– gwasanaeth benthyca am ddim ar gyfer defnydd yn y dosbarth yn bennaf, felly mae ysgolion Sir Benfro yn cymryd blaenoriaeth pan yn ceisio am adnoddau. Wrth gwrs, mae unigolion a grŵpiau eraill yn medru cynnig amdanynt hefyd os nad ydynt yn cael eu defnyddio gan ysgolion. Mae Bocs Darganfod yn cynnwys 3 cainc – Hanes, Ffydd a Gwyddoniaeth Eureka. Fel arfer mae paciau yn cael eu benthyg ar gyfer un hanner tymor ac maent yn cynnwys arteffactau iawn a ffug, yn ogystal ag adnoddau perthnasol fel llyfrau, posteri a thaflenni gwaith.

Degawdau– Cynllun atgof sy'n cael ei redeg gan Wasanaeth yr Amgueddfa er mwyn cael ei ddefnyddio gan unigolion lleol a grŵpiau cymunedol.

Mae Degawdau yn cwmpasu y blynyddoedd rhwng 1900 a 1989. Mae pob Degawd yn cynnwys hen ges dillad llawn arteffactau o'r degawd hynny a bocs sy'n cynnwys llyfrau, cryno ddisgiau a chwaraewyr DVD ac MP3.

Does dim cyfyngiad amser am fenthyg yr adnoddau yma. Mae Degawdau yn gynllun llawer llai ffurfiol na Bocs Darganfod.

Ymholiadau a Bwcio:

Bocsys Darganfod

Hanes

 • Celtiaid
 • Rhufeiniaid
 • Normaniaid
 • Tuduriaid
 • Rhyfel Cartref
 • Oes Fictoria
 • Ysgol Oes Fictoria
 • Tai a Chartrefi Oes Fictoria
 • Ail Ryfel Byd

Ffydd

 • Bwdhaeth
 • Christnogaeth
 • Hindwaeth
 • Islam
 • Iddewiaeth
 • Sikhiaeth

Gwyddoniaeth

 • Eureka

Pwnc

 • Teganau
 • Gwaith glo

Degawdau

 • 1900au
 • 1910au
 • 1920au
 • 1930au
 • Efaciwi - merch
 • Efaciwi - bachgen
 • 1940au
 • 1950au
 • 1960au
 • 1970au
 • 1980au
      
DSC_0045 DSC_0048 DSC_0084 DSC_0113 DSC_0123 DSC_0140 Photos by Mike Ings - Lluniau gan Mike Ings

Safleoedd Amgueddfeydd Eraill

 • The Visitor CentreY Ganolfan YmwelwyrAr waelod y parc, yn agos i'r maes parcio, fe welwch chi y Ganolfan Ymwelwyr. Codwyd yr adeilad trawiadol yma ym 1993, sy'n cyfleu ystod...mwy
 • The ParkY ParcMae'r 60 acer o barc a choedwig o gwmpas y tŷ wedi bod yn barc ers y 70au, yn cynnig cyfleon ar gyfer ymweliadau hamddenol yn y wlad...mwy
 • Exhibition HallNeuadd ArddangosfaO fewn yr ardd sydd â muriau o'i chwpas, mae'r Neuadd Arddangosfa yn cynnwys nifer o arddangosfeydd yn dehongli hanes Sir Benfro...mwy
Amgueddfeydd SWM MuseumsSponsored by Welsh Government - Noddir gan Lywodraeth Cymru
Yn ôl i Medwyn