View this website in English
Click here to visit our website

Ffôn: 01437 731328
Ffacs: 01437 731743

Medwyn

Benthyg Bocsys Darganfod

Ynddynt fel welwch nifer o eitemau y caiff plant eu trin (oni nodir yn wahanol). Dyblygion ydyn nhw o eitemau yng nghasgliad yr amgueddfa, maent yn ddiogel i'w trin ac yn ddigon bach i'w cadw yn y pecyn...darllen mwy

Adnoddau Addysgiadol

Fel ‘dych chi gyd yn gwybod erbyn hyn, fy enw i yw Medwyn a dwi’n dwrch daear sy’n dditectif hanesyddol. Mae rhai tyrchod daear yn cloddio am fwydod, dwi’n cloddio trwy amser yn datrys troseddau ar y ffordd, tra’n defnyddio’r cyfrifiadur yn fy ngogls fel help.

Fel mae pob teithiwr amser werth ei halen yn gwybod, gallwch chi ddim crwydro nôl i’r gorffennol yn gwybod dim byd am yr amser ‘dych chi’n teithio iddo fe. Felly dwi’n dod yma, i Fanordy Scolton, er mwyn casglu fy holl wybodaeth. Os ‘dych chi byth yn cael y cyfle i weithio fel ditectif sy’n teithio trwy amser fel fi, byddwch chi’n gwybod yn gwmws beth i’w wneud nawr – dechreuwch wrth ymweld â’ch amgueddfa leol.

Dyma rhai o’r pethau dwi wedi darganfod am Fanordy Scolton.

 

FFAITH GOGL UN

Adeiladwyd Manordy Scolton ym 1842 ar gyfer y teulu Higgon, oedd yn gyfoethog a phŵerus yn yr ardal hon. Roedd pobol yn eu galw yr ‘Higgons o Scolton.’ Costiodd y fanordy bron at £3,000 i’w hadeiladu sy’ tua 3 miliwno bunnoedd heddi!

 

FFAITH GOGL DAU

Roedd y teulu yn byw yn y fanordy yma am tua 130 o flynyddoedd ond roedd yn rhy ddrud i Colonel Higgon ofalu am adeilad mor fawr a phenderfynodd werthu Manordy Scolton. Gwerthodd y tŷ a’r tir o gwmpas i Gyngor Sir Benfro a ‘Chronfa yr Eglwys yng Nghymru’ ym 1972. 

 

FFAITH GOGL TRI

Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, defnyddiwyd Manordy Scolton fel ysbyty ar gyfer milwyr, morwyr ac aelodau o’r llu awyr a phenodwyd Mrs Higgon fel y "Commandant,” sef ‘boss’ yr ysbyty.

 

FFAITH GOGL PEDWAR

Fe wnaeth fenyw o America o’r enw Mrs Kelly rhoi ambiwlans i’r ysbyty ac achos roedd prinder bwyd yn Sir Benfro yn ystod y Rhyfel, danfonodd hi sawl pecyn bwyd llawn pethau neis i’r cleifion fwyta. Fel diolch, fe wnaeth Mrs Higgon drefnu ffotograffydd i gymryd y llun yma o’r dynion oedd wedi eu hanafu a danfonodd hi gopi i Mrs Kelly. 


 

Safleoedd Amgueddfeydd Eraill

  • The Visitor CentreY Ganolfan YmwelwyrAr waelod y parc, yn agos i'r maes parcio, fe welwch chi y Ganolfan Ymwelwyr. Codwyd yr adeilad trawiadol yma ym 1993, sy'n cyfleu ystod...mwy
  • The ParkY ParcMae'r 60 acer o barc a choedwig o gwmpas y tŷ wedi bod yn barc ers y 70au, yn cynnig cyfleon ar gyfer ymweliadau hamddenol yn y wlad...mwy
  • Exhibition HallNeuadd ArddangosfaO fewn yr ardd sydd â muriau o'i chwpas, mae'r Neuadd Arddangosfa yn cynnwys nifer o arddangosfeydd yn dehongli hanes Sir Benfro...mwy
Amgueddfeydd SWM MuseumsSponsored by Welsh Government - Noddir gan Lywodraeth Cymru
Yn ôl i Medwyn