View this website in English
Click here to visit our website

Ffôn: 01437 731328
Ffacs: 01437 731743

Medwyn

Benthyg Bocsys Darganfod

Ynddynt fel welwch nifer o eitemau y caiff plant eu trin (oni nodir yn wahanol). Dyblygion ydyn nhw o eitemau yng nghasgliad yr amgueddfa, maent yn ddiogel i'w trin ac yn ddigon bach i'w cadw yn y pecyn...darllen mwy

Neuadd Arddangosfa

Neuadd ArddangosfaO fewn yr ardd sydd â muriau o'i chwpas, mae'r Neuadd Arddangosfa yn cynnwys nifer o arddangosfeydd yn dehongli hanes Sir Benfro.

Gwelir arddangosfa ‘Rheilffyrdd Sir Benfro' yn yr ystafell sydd i'r chwith o'r fynedfa. Mae'n cynnwys nifer o ffotograffau, mapiau, hysbysebion a phethau sy'n gysylltiedig â rheilffyrdd y Sir.

Mae yno nifer o arddangosfeydd sy'n dangos y gwahanol siopau a masnachau oedd unwaith yn y Sir.

Roedd y ‘Gwalia Stores' unwaith yn siop bentref yn Tufton pan gaewyd yn yr 80au. Dadgysylltwyd a symudwyd i Scolton er mwyn ail-adeiladu i'w hail-agor i'r cyhoedd. Hen siop arall sydd i'w gweld yw'r siop Lewiphone, a oedd unwaith yn siop radio a nwyddau trydanol yn Narberth.

Mae'r casgliad amaethyddol sydd yno, yn un o'r rhai mwya yn y wlad, yn cynnwys dros 50 o eitemau oedd unwaith yn cael eu defnyddio ar y ffermydd o gwmpas Sir Benfro.

Yr arddangosfeydd eraill sydd i'w gweld yn y neuadd yw y Goodwick Brick Works, Llewellin Churn Works, Cobblers, ffatri Bop a'r Ail Ryfel Byd.

Hefyd i'w gweld yn y neuadd yw'r Parth Gwyddoniaeth. Mae hwn yn arddangosfa sydd yn fwy modern a sydd yn esbonio rheolau gwyddoniaeth. Mae'n cynnwys sawl gêm diddorol ac mae'n llawn hwyl ar gyfer ymwelwyr.

Amser agor yr amgueddfa

  • 10.30yb - 5.30yh

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01437 731328.

Safleoedd Amgueddfeydd Eraill

  • The Visitor CentreY Ganolfan YmwelwyrAr waelod y parc, yn agos i'r maes parcio, fe welwch chi y Ganolfan Ymwelwyr. Codwyd yr adeilad trawiadol yma ym 1993, sy'n cyfleu ystod...mwy
  • The ParkY ParcMae'r 60 acer o barc a choedwig o gwmpas y tŷ wedi bod yn barc ers y 70au, yn cynnig cyfleon ar gyfer ymweliadau hamddenol yn y wlad...mwy
  • Exhibition HallNeuadd ArddangosfaO fewn yr ardd sydd â muriau o'i chwpas, mae'r Neuadd Arddangosfa yn cynnwys nifer o arddangosfeydd yn dehongli hanes Sir Benfro...mwy
Amgueddfeydd SWM MuseumsSponsored by Welsh Government - Noddir gan Lywodraeth Cymru
Yn ôl i Medwyn