View this website in English
Click here to visit our website

Ffôn: 01437 731328
Ffacs: 01437 731743

Cynllunio'ch Ymweliad

Mae ymweliadau ysgol i Scolton Manor yn rhad ac am ddim.

1. Mae'n anghenrheidiol bwcio ymweliadau ymlaen llaw, yn cynnwys sesiynau dan-arweiniad. ‘Dyn ni'n ceisio teilwra pob ymweliad i gwrdd ag anghenion ac oedrannau y plant os cawn wybod o flaen llaw.

2. Does dim cyfyngiad ar y nifer o blant ar gyfer y teithiau hunan arweiniad, ond dim ond 25 o blant bydd yn cael mynediad i'r adeiladau amgueddfa ar y tro. Rhaid i blant fod o dan ofal oedolion yn adeiladau'r amgueddfa trwy'r amser.

3. Dim ond 25 ar y mwyaf o blant all fod ym mhob grŵp ar gyfer taith dan arweiniad.

4. Oherwydd cyfyngder o ran maint, caniateir dim ond 15 o blant i fynd mewn i Fwthyn Penrhos ar y tro. Mae'n bwysig nodi bod yr heolydd yn gul o gwmpas Penrhos ac felly yn cyfyngu maint y drafnidiaeth gellir defnyddio er mwyn cyrraedd y bwthyn.

5. Mae'n rhaid i ysgolion wneud yn siwr bod digon o oedolion i ofalu am y plant o fewn polisi eu hysgolion, tra eu bod yn Scolton Manor neu Fwthyn Penrhos.

6. Mae hawl i'r ysgolion gymryd lluniau dim ond os byddan nhw ar gyfer defnydd personol neu addysgiadol, wedyn does dim amodau hawlfraint.

7. Mae eisiau dillad ag esgidiau synhwyrol os ydy'r teithiau yn yr awyr agored yn y parc.

8. Mae staff cymorth cyntaf ar y safle, er mae'n ddoeth os yw'r ysgolion yn dod â pherson cymorth cyntaf eu hun hefyd

9. Cyfleusterau:-

  • Mae siop sy'n stocio eitemau rhad ar gyfer plant i'w prynu.
  • Parc Gwledig – yn cynnwys offer chwarae plant.
  • Toiledau – yn cynnwys cyfleusterau ar gyfer yr anabl, ar waelod a thop y safle.

10. Brechdanau:- mae croeso i'r plant fwyta brechdanau ar y safle, ond does dim cyfleusterau arbennig dan do iddynt fwyta bwyd. Serch hynny, yn dibynnu ar faint y grŵp, ac os oes digon o rybudd, efallai y bydd modd darparu lle iddynt tu fewn.

11. Mae llwybrau y safle yn garegog ac eithaf lefel, yn eu gwneud yn addas ar gyfer cadair olwyn. Hefyd, mae'r siop, café, canolfan ymwelwyr, toiledau a llawr gwaelod y Faenordy yn addas ar gyfer cadair olwyn. Serch hynny, oherwydd natur y Faenordy a'r Neuadd Arddangosfa dim ond wrth ddefnyddio'r staer fedrwch gyrraedd y selar a'r lloriau cyntaf.

12. Gellir gweld asesiad peryg rhywogaethol islaw.

‘Dyn ni'n cynghori eich bod yn darllen yr asesiad peryg cyn eich ymweliad.

Mae croeso i athrawon ymweld â ni yma er mwyn cyflawni eu hasesiadau peryg eu hunain cyn dod â'r plant, ar yr amod maent yn trefnu o flaen llaw.

Lawrlwythwch cynlluniau y Llawr Gwaelod a’r Llawr Cyntaf yma:-

Cynlliau y Llawr Gwaelod a'r Llawr Cyntaf

Safleoedd Amgueddfeydd Eraill

  • The Visitor CentreY Ganolfan YmwelwyrAr waelod y parc, yn agos i'r maes parcio, fe welwch chi y Ganolfan Ymwelwyr. Codwyd yr adeilad trawiadol yma ym 1993, sy'n cyfleu ystod...mwy
  • The ParkY ParcMae'r 60 acer o barc a choedwig o gwmpas y tŷ wedi bod yn barc ers y 70au, yn cynnig cyfleon ar gyfer ymweliadau hamddenol yn y wlad...mwy
  • Exhibition HallNeuadd ArddangosfaO fewn yr ardd sydd â muriau o'i chwpas, mae'r Neuadd Arddangosfa yn cynnwys nifer o arddangosfeydd yn dehongli hanes Sir Benfro...mwy
Amgueddfeydd SWM MuseumsSponsored by Welsh Government - Noddir gan Lywodraeth Cymru
Yn ôl i Medwyn