View this website in English
Click here to visit our website

Ffôn: 01437 731328
Ffacs: 01437 731743

Medwyn

Benthyg Bocsys Darganfod

Ynddynt fel welwch nifer o eitemau y caiff plant eu trin (oni nodir yn wahanol). Dyblygion ydyn nhw o eitemau yng nghasgliad yr amgueddfa, maent yn ddiogel i'w trin ac yn ddigon bach i'w cadw yn y pecyn...darllen mwy

Y Parc

Y ParcMae'r 60 acer o barc a choedwig o gwmpas y tŷ wedi bod yn barc ers y 70au, yn cynnig cyfleon ar gyfer ymweliadau hamddenol yn y wlad.

Mae'r 22 acer o amgaead gwair canolig ar gael er mwyn cynnal digwyddiadau fel gwersylla ar gyfer y Scouts i ralis hen geir.

Mae hefyd mannau picnic, teithiau natur ac offer chwarae i blant yn agos at y Ganolfan Ymwelwyr a maes parcio'r parc.

Mae canolfan goetir fechan i'r gorllewin o'r Ganolfan Ymwelwyr ac mae'n cynnwys arddangosfeydd sy'n dangos sut mae pren wedi cael ei ddefnyddio heddiw ac yn y gorffennol. Mae'n bosib hefyd i ddefnyddio'r ganolfan goetir yma ar gyfer achlysuron a digwyddiadau.

Y ParcErs 1989 mae Scolton Manor wedi bod yn orsaf recordio newidiadau'r tywydd, yn bwydo gwybodaeth i Swyddfa'r MET, i'w helpu recordio a darogan cyflwr tywydd yr ardal.

Mae'r parc yn cael ei ddefnyddio gan bobol leol ac ymwelwyr trwy'r flwyddyn, ac mae ar agor bob dydd, heblaw am Ddydd Nadolig a Gŵyl San Steffan.

Mae tâl bach ar gyfer parcio. Defnyddir system peiriant 'pay and display' ond mae modd prynu tocyn tymor.

Amseroedd agor y parc

  • Ebrill - Hydref: 9yb – 6yh
  • Tachwedd -Mawrth: 9yb - 4.30yh

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01437 731328.

Safleoedd Amgueddfeydd Eraill

  • The Visitor CentreY Ganolfan YmwelwyrAr waelod y parc, yn agos i'r maes parcio, fe welwch chi y Ganolfan Ymwelwyr. Codwyd yr adeilad trawiadol yma ym 1993, sy'n cyfleu ystod...mwy
  • The ParkY ParcMae'r 60 acer o barc a choedwig o gwmpas y tŷ wedi bod yn barc ers y 70au, yn cynnig cyfleon ar gyfer ymweliadau hamddenol yn y wlad...mwy
  • Exhibition HallNeuadd ArddangosfaO fewn yr ardd sydd â muriau o'i chwpas, mae'r Neuadd Arddangosfa yn cynnwys nifer o arddangosfeydd yn dehongli hanes Sir Benfro...mwy
Amgueddfeydd SWM MuseumsSponsored by Welsh Government - Noddir gan Lywodraeth Cymru
Yn ôl i Medwyn