View this website in English
Click here to visit our website

Ffôn: 01437 731328
Ffacs: 01437 731743

Medwyn

Benthyg Bocsys Darganfod

Ynddynt fel welwch nifer o eitemau y caiff plant eu trin (oni nodir yn wahanol). Dyblygion ydyn nhw o eitemau yng nghasgliad yr amgueddfa, maent yn ddiogel i'w trin ac yn ddigon bach i'w cadw yn y pecyn...darllen mwy

Y Ganolfan Ymwelwyr

Y Ganolfan YmwelwyrAr waelod y parc, yn agos i'r maes parcio, fe welwch chi y Ganolfan Ymwelwyr. Codwyd yr adeilad trawiadol yma ym 1993, sy'n cyfleu ystod eang o ymroddiadau egni adnewyddadwy a'r defnydd o ddeunyddiau adeiladu ecogyfeillgar.

Yn agos mae tyrbin gwynt, cellau dyfeisiau ffotofolaïg a chasglwyr solar sy'n cyfrannu at ofynion egni y ganolfan. Mae cael ei lleoli yn ofalus, lefelau uchel o ynysiad a nodweddau dylunio, yn lleihau'r defnydd o egni.

Wrth ddefnyddio pren lleol a defnyddiau eraill, o baent di-doddydd i garpedi sisal mae "ôl droed” amgylcheddol strwythur yr adeilad yn lleihau.

Bydd rhain yn cynnig esiamplau sy'n gallu cael eu haddasu ar gyfer lleoliadau eraill.

Mae'r ganolfan yn cynnwys arddangosfeydd deniadol sy'n cyfleu nid yn unig agweddau amgylcheddol yr adeilad ond hefyd bywyd gwyllt sydd i'w gweld yn y parc.

Yn yr adeilad hefyd mae toiledau, cyfleusterau ar gyfer babis a pheiriant diodydd poeth.

Amseroedd agor y parc

  • Ebrill - Hydref: 9yb – 6yh
  • Tachwedd -Mawrth: 9yb - 4.30yh

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01437 731328.

Safleoedd Amgueddfeydd Eraill

  • The Visitor CentreY Ganolfan YmwelwyrAr waelod y parc, yn agos i'r maes parcio, fe welwch chi y Ganolfan Ymwelwyr. Codwyd yr adeilad trawiadol yma ym 1993, sy'n cyfleu ystod...mwy
  • The ParkY ParcMae'r 60 acer o barc a choedwig o gwmpas y tŷ wedi bod yn barc ers y 70au, yn cynnig cyfleon ar gyfer ymweliadau hamddenol yn y wlad...mwy
  • Exhibition HallNeuadd ArddangosfaO fewn yr ardd sydd â muriau o'i chwpas, mae'r Neuadd Arddangosfa yn cynnwys nifer o arddangosfeydd yn dehongli hanes Sir Benfro...mwy
Amgueddfeydd SWM MuseumsSponsored by Welsh Government - Noddir gan Lywodraeth Cymru
Yn ôl i Medwyn