View this website in English

Ffôn: 01792 636000
Ffacs: 01792 636340

Y Ganolfan Gasgliadau yn Landore

Y Ganolfan Gasgliadau yn LandoreMae Casgliad Wrth Gefn y Gwasanaeth Amgueddfeydd yn cael ei gadw mewn adeilad hanesyddol pwysig ar gyn safle Gwaith Copr yr Hafod / Morfa.

Yng nghanol y 19eg ganrif roedd y cyfadeilad yma o fwyndoddi copr yn ganolfan y gweithgarwch mwyndoddi copr y byd. Bellach does dim llawer i'w weld heddiw o'r gorffennol diwydiannol yma ond am yr adeiladau ar y safle hwn.

Mae Storfa'r Amgueddfa wedi'i lleoli mewn adeilad sy'n dyddio o tua 1830. Fe'i defnyddiwyd fel Sied Rolio am y rhan fwyaf o'i bywyd diwydiannol, ac mae'r adeilad yn darparu bron 2000 o fetrau sgwâr o le storio cynllun agored, gydag ystafelloedd ochr llai a rhandai sy'n darparu swyddfeydd a lle storio ychwanegol.

Rhai o'r eitemau mwyaf poblogaidd yn y casgliad yn Landore yw'r hen gerbydau fel fan teithiwr, loriau, injan dân a llongau. Mae 2 fâd achub hyd yn oed; y Naomi Beatty a'r William Gammon.

Rhoddwyd y William Gammon i'r amgueddfa ym 1992. Cafodd ei henwi er cof am coxswain bâd achub y Mwmbwls a gollodd ei fywyd ynghŷd â saith aelod arall o'r criw ar Ebrill 23ain 1947 tra'n ceisio achub criw y Samtampa

Mae casgliad o'r cyn Amgueddfa Arforol a Diwydiannol Abertawe hefyd ar safle Landore Mae Canolfan Gasgliadau Amgueddfa Abertawe ar agor ar gyfer ymwelwyr bob dydd Mercher, 10yb tan 4yh, ac yn cynnig mwy o gyfleon i weld y gronfa wrth gefn a chasgliadau arforol a diwydiannol

Mae'r Ganolfan Gasgliadau wedi'i lleoli nesag at y maes parcio Park and Ride, gyferbyn â'r Stadiwm Liberty ar y Cross Valley Link Road, Landore, Abertawe SA1 2JT

Cliciwch yma i weld llyfryn am Waith Copr yr Hafod

Cysylltwch ag Amgueddfa Abertawe wrth ffonio ar 01792 653763 i drefnu ymweliad ar gyfer eich grŵp ysgol neu gymdeithas gymunedol.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Barry Hughes ar 01792 653763 neu 01792 477180 neu e-bostiwchBarry.Hughes@swansea.gov.uk

Safleoedd Amgueddfeydd Eraill

Amgueddfeydd SWM MuseumsSponsored by Welsh Government - Noddir gan Lywodraeth Cymru
Yn ôl i Medwyn