View this website in English

Ffôn: 01792 636000
Ffacs: 01792 636340

Amgueddfa Dinas a Sir Abertawe

MedwynHelo, fi yw Medwyn y Twrch Daear. Dwi hefyd yn dditectif sy'n teithio trwy amser. Mae rhai tyrchod daear yn palu am fwydod, dwi'n palu trwy amser yn datrys troseddau ar y ffordd.

Mae'r wefan yma yn darparu i chi, yr athrawon, manylion o ymweliadau ysgol a'r gwasanaethau sydd ar gael ar gyfer ysgolion. Os ‘dych chi mo'yn trefnu ymweliad, gofyn cwestiwn neu gael gafael ar adnoddau, ‘na gyd sydd eisiau i chi ‘neud yw edrych ar y wefan yma!

Wyddoch chi fod gan Amgueddfa Dinas a Sir Abertawe 3 safle arall?

Mae'r Amgueddfa ei hun ar bwys Heol Ystumllwynarth, y Sied Dramiau ar Sgwâr Dylan Thomas yn y Marina, y Ganolfan Gasgliadau yn Landore a'r arddangosfeydd sy'n arnofio yn y dociau ger y Sied dramiau. Mae gan yr Amgueddfa lyfrgell sy'n cynnwys casgliad helaeth o hanes lleol. Rhaid gwneud trefniadau i weld y llyfrgell, sydd ar agor i'r cyhoedd.

Mae gan Yr Archifau a'r Wasanaeth Amgueddfa siop ar-lein ble gallwch brynu cardiau a llyfrau am yr ardal leol i'ch helpu yn y dosbarth. Ewch iwww.swanseabayhistoryshop.com

 

Pam na ddefnychiwch chi Amgueddfa Abertawe fel ysbrydoliaeth i greu amgueddfa yn eich ysgol chi?

Cliciwch ar y linc isod am awgrymiadau a chanllawiau handi.

Create a Museum in Your School with Medwyn

Adnoddau i gyd-fynd gyda 'Create a Museum in Your School with Medwyn':-

           

 

Am fwy o wybodaeth ysgolion gallwch gysylltu â Barry Hughes

Mynediad am ddim

  • Ar agor dydd Mawrth - dydd Sul
  • 10yb – 5yh (Mynediad olaf 4.40yh)
  • Ar gau ddydd Llun ac eithrio Gwyliau Banc

Safleoedd Amgueddfeydd Eraill

Amgueddfeydd SWM MuseumsSponsored by Welsh Government - Noddir gan Lywodraeth Cymru
Yn ôl i Medwyn