View this website in English

Ffôn: 01792 636000
Ffacs: 01792 636340

Ymweliadau Addysgiadol

Am ffurflenni bwcio a gwybodaeth ddiogelwch ewch at "Cynllunio'ch Ymweliad"

Blynyddoedd Cynnar a Chyfnod Allweddol 1

Pwnc: 'Straeon ac Arferion y Nadolig'

Cyfnod Sylfaen: Cyfnod Allweddol 1

Dewch i ‘nabod cymeriad o Oes Fictoria am sesiwn hwylus, rhyngweithiol yn edrych ar Nadolig o'r oes a fu. Bydd cyfle i'r plant ddarganfod gwybodaeth am deganau a thraddodiadau trwy'r oesoedd ac hefyd deall y rheswm pam ‘dyn ni'n gosod celyn a thinsel o gwmpas y tŷ dros yr ŵyl. Mae'r sesiwn yma yn boblogaidd iawn felly mae'n well bwcio lle er mwyn osgoi cael eich siomi.

Addas ar gyfer : Dosbarth Derbyn –Bl.2

Hyd: Un Awr

Back to top

Pwnc: Teithiau Trafnidiaeth

Cyfnod Sylfaen: Cyfnod Allweddol 1

Cyfle i ysgolion i gael ymweliad "tu ôl y lenni” i Ganolfan Gasgliadau Landore, sy'n warws enfawr ar bwys maes parcio y Park and Ride yn Landore. Bydd y plant yn cael cyfle i weld y cerbydau – tractor Allis Chalmers, beiciau modur, cart fferm y gambo, y loriau Vulcan ac AEC, y Sinclair C5, yr injan dân a thynwyd gan geffyl, yr injan hirdyniad, y bws Llynfi, y goets archwiliad Harbwr Abertawe a llawer mwy. Bydd yn cymryd tua awr a bydd hanner awr arall ar gael ar gyfer arlunio os ydych yn dymuno. Rhaid cofio: stordy yw'r adeilad ac nid amgueddfa, felly bydd y plant yn cael eu cadw yn ardal y cerbydau. Bydd rhaid cael 5 oedolyn ar gyfer 30 o blant a does dim lle ar gyfer bwyta cinio.

Addas ar gyfer : Dosbarth Derbyn –Bl.2

Hyd: Un Awr

Back to top

Pwnc: Mrs. Mahoney

Cyfnod Sylfaen: Cyfnod Allweddol 1 a'r Blynyddoedd Cynnar

Roedd Mrs Mahoney yn wraig i ofalwr yr amgueddfa ym 1850s. Cafodd y sac am embeslu arian a bydd Mrs. Mahoney ei hun yn dweud ei stori drist mewn gwisg o'r cyfnod. Bydd hefyd yn dangos i'r plant coffr llawn pethau bydd yn mynd gyda hi sy'n dangos y gwahaniaeth rhwng eu bywydau nhw a'i bywyd hi..

Addas ar gyfer: Bl. 2 yn unig, os nad oes dosbarth cymysg

Hyd: Un Awr

Back to top

Pwnc: Teganau

Cyfnod Sylfaen: Cyfnod Allweddol 1 a'r Blynyddoedd Cynnar

Dyma sesiwn awr sy'n cael ei dysgu gyda doliau, teganau clocwaith, teganau lliwgar tunblat, sawl cadw mi gei, tegannau pren, topiau troelli a chwaraeon tu fas. Os hoffech gyfle i arlunio, gadewch i ni wybod.

Addas ar gyfer : Dosbarth Derbyn –Bl.2

Hyd: Un Awr

Back to top

Pwnc: Trydan a chynt

Cyfnod Sylfaen: Cyfnod Allweddol 1 a'r Blynyddoedd Cynnar

Sesiwn sy'n edrych ar dai a bywyd dyddiol a'r newidiadau dros y 150 o flynyddoedd diwethaf. Sesiwn fywiog sy'n cael ei dysgu yn defnyddio llawer o bethau trafod o'r gorfennol a'r presennol er mwyn astudio'r gwahaniaethau rhyngddynt. Bydd cyfle i'r plant trafod pethau fel ffyrc tostio, haearnau smwddio ‘slug' a byrddau golchi.Bydd cyfle i'r plant ymestyn y sesiwn wrth ymweld â'r ‘Gegin Gymreig' ar lawr cyntaf yr amgueddfa.

Addas ar gyfer : Dosbarth Derbyn –Bl.2

Hyd: Un Awr

Back to top

Cyfnod Allweddol 2

Pwnc: Pobol Gynnar

Cyfnod Sylfaen: Cyfnod Allweddol 2

Sesiwn hanner diwrnod yw hon. Bydd cyfle i'r plant edrych ar bethau sydd wedi cael eu darganfod yn lleol o'r Oes Cerrig hyd at yr Oes Efydd. Mae pethau trafod a cyflwyniad sioe sleidiau er mwyn rhoi'r pethau o fewn cyd destun a chyfle i astudio sut oedd bywyd rhai o'r Bobol cynnar oedd yn byw ym Mhrydain.

Addas ar gyfer: Bl.3/4

Hyd: Hanner diwrnod

Back to top

Pwnc: Y Rhufeiniaid...a rhai o'r Celtiaid

Cyfnod Sylfaen: Cyfnod Allweddol 2

Diwrnod llawn gyda llawer o weithgareddau yn cynnwys cyfle i wisgo gwisgoedd y Rhufeiniaid a Cheltiaid, arfwisg a tharianau. A full day with many activities including the chance to try on costumes, replica Roman & Celtic shields as well as armour. Bydd grwpiau yn cael y cyfle i gwrdd â chymeriad Rhufeinig er mwyn darganfod sut oedd bywyd yn ystod yr amser yma ym Mhrydain. Bydd cyfle i'r plant ddyfalu ble mae rhai pethau Rhufeinig wedi cael eu darganfod a chael golwg agosach arnyn nhw yn yr Oriel Archaeoleg. Ar ddiwedd y dydd bydd sesiwn siarad gyda sioe sleidiau sy'n dod â'r elfennau a themau y dydd at ei gilydd.

Addas ar gyfer: Bl. 3 / 4 / 5

Hyd: Diwrnod llawn (10yb - 2.30yh)

Back to top

Pwnc: Yr Aifft Hynafol

Cyfnod Sylfaen: Cyfnod Allweddol 2

Mae Amgueddfa Abertawe yn arddangos Mummy sy'n 2,200 mlwydd oed. Mae ganddo ni, hefyd sawl darn o grochenwaith o'r Aifft yn ogystal â gwydr, hen ddrych a mummy fel hwyaden! Ychwanegwch daith i'ch ymweliad wrth fynd o gwmpas Canolfan yr Aifft ym Mhrifysgol Abertawe am ddiwrnod llawn hwyl a sbri. Mae gwaith Oriel a sioe sleidiau. Os dych chi'n bwriadu ymweld â Chanolfan yr Aifft efallai y bydd lle gyda ni i'ch grŵp gael cinio. Gadewch i ni wybod os hoffech chi hyn pan fyddwch yn bwcio..

Addas ar gyfer: Bl. 3 / 4

Hyd: Hanner diwrnod

Back to top

Pwnc: Pobol Oes Fictoria

Cyfnod Sylfaen: Cyfnod Allweddol 2

Mae'r arddangosfeydd Oes Fictoria ar gael trwy'r amser. Felly, mewn sesiwn Oes Fictoria gyffredinol bydd wastad ar gael:

  • Ystod eang o bethau i'w trafod
  • Sesiwn siarad sioe sleidiau yn clymu gwahanol agweddau o amser Oes Fictoria
  • Gwaith yn y Cabinet Chwilfrydedd

Dewisiadau Opsiynol:

  • Gweithdy trin gwlan gyda Denise Morgan **
  • Sesiwn canu caneuon morwyr gyda Dave Robinson **
  • Taith dan arweiniad o'r oriel grochenwaith (pecyn newydd ar gael)
  • Taith gerdded dan arweiniad o gwmpas yr adeiladau o Oes Fictoria cyfagos

**DALIER SYLW: Bydd pob sesiwn Oes Fictoria ar gael o dymor y gwanwyn 2011 gan fod gan Theatr na Nog eleni gynhyrchiad gyda thema Oes Fictoria.

Addas ar gyfer: Bl. 4-6

Hyd: Diwrnod cyfan

Back to top

Pwnc: Cwm Tawe Isaf

Cyfnod Sylfaen: Cyfnod Allweddol 2

Pupils often know the Enterprise Park B&Q, Morrisons, the Liberty Stadium, and the Marina. In exactly this area were the industries which grew up from 1700s and transformed society during the 19th century.What happened in Wales was just as important as the textile inventions of Northern England. Copper and tinplate in this area were as important as Merthyr iron and Rhondda coal. There are still sites to visit with evidence of this past industry and resources to compliment such fieldwork. As the story unfolds, change follows change, and their causes and consequences can be seen at quite a simple level.A visit involves a slide talk in the museum. A few handling objects will also be examined, all as an introduction to a visit to the White Rock Works site.

Suggested age group: Yr 5 and older

Duration: approx. 2 hrs (inc. site visit)

Back to top

Topic: Swansea at War

Foundation Phase: Key Stage 2

Working with artefacts from World War Two, war time paintings of the town centre by Will Evans, evacuees' suitcases to investigate, posters and photographs, a walk around the town (if wanted). There is a slide talk covering many wartime themes, investigating how Swansea came to be bombed and the effects that such attacks had on the old town centre and its people.February 2011 marks the 70th anniversary of the 3 Night Blitz on Swansea. To remember this tragic event Swansea Museum will be planning a number of special sessions. The Lecture Theatre will host a number of pre-war images of Swansea and where possible will arrange for groups to meet people who lived through the war years.

Suggested age group: Year 5-6

Duration: Full-day (10am - 2.00pm)

Back to top

Key Stage 2 & 3

Topic: Alice Francis

Foundation Phase: Key Stage 2 & 3

Alice Francis was a real person, living in Victorian Swansea, and was recorded on the 1851 census.She lived in Morris Lane, nowadays renamed Kings Lane, and running from opposite Iceland in High Street in Swansea down to Parc Tawe. We have pretended she is the woman shown in paintings we have in the museum by William Butler, dated 1850-1, showing Morris Lane and nearby Castle Lane.There are resources for use before and after a visit.

Back to top

The day in the museum

Foundation Phase: Key Stage 2 & 3

Involves two inputs from Val (Chance Encounters Theatre) one as Alice in costume and character, one discussing with the children how she researched the part. The pupils explore sources – objects, paintings, photographs, in the galleries, out of cases, and through a slide talk. Your group will now spend part of the day investigating the interactive 1851 display at the National Waterfront museum.

Suggested age group: Yr 5-6

Duration: Full-day

Back to top

Safleoedd Amgueddfeydd Eraill

Amgueddfeydd SWM MuseumsSponsored by Welsh Government - Noddir gan Lywodraeth Cymru
Yn ôl i Medwyn