View this website in English

Ffôn: 01792 636000
Ffacs: 01792 636340

Marina Abertawe ble gellir gweld llongau hanesyddol.

Marina Abertawe ble gellir gweld llongau hanesyddol.1) Adeiladwyd goleulong 91, a adwaenir fel yr 'Helwick', ym 1900s a threuliodd rhan helaeth o'i bywyd yn rhybuddio llongau am Fanc Tywod Helwick ym Môr Hafren. Gall ymwelwyr weld y rhan fwyaf o'r llong gan gynnwys trigfannau'r criw, ystafell yr injan a'r dec uchaf gyda'i olau hollbwysig.

2) Adeiladwyd tynfad o'r enw 'Canning' ym 1954. Tynfad ager sy'n llosgi olew ydyw a oedd yn gweithio o Ddociau Abertawe o 1966. Ymddeolodd i'r Amgueddfa ym 1975. Nid oes mynediad cyhoeddus i'r Canning ond gallwch ei gweld yn glir o'r pontwn a glannau'r doc.

3) Ein trydedd long yw'r 'Olga', Llong Cytar Peilotiaid Môr Hafren a adeiladwyd ym 1909. Defnyddiwyd llongau cyflym tebyg i hon i fynd â pheilotiaid i longau mwy er mwyn eu harwain drwy ddyfroedd anodd Môr Hafren. Fel yr 'Helwick', mae'r 'Olga' yn llong bwysig a phrin sydd wedi goroesi o'r gorffennol ac mae wedi'i rhestru ar restr Casgliad Craidd y Pwyllgor Llongau Hanesyddol Cenedlaethol.

Gallwch fynd ar y llongau ym mis Mehefin, Gorffennaf ac Awst. Mae'r fynedfa i'r pontwn yn Sgwâr yr Amgueddfa, ger Tafarn y 'Waterfront'. Mae'r pontwn yn addas i gadeiriau olwyn ond yn anffodus nid yw hynny'n wir am y llongau.

Ffoniwch Amgueddfa Abertawe ar 01792 653763 i drefnu ymweliad ar gyfer eich hysgol neu fudiad cymunedol.

Safleoedd Amgueddfeydd Eraill

Amgueddfeydd SWM MuseumsSponsored by Welsh Government - Noddir gan Lywodraeth Cymru
Yn ôl i Medwyn