View this website in English

Ffôn: 01792 636000
Ffacs: 01792 636340

Mae'r Sied Dramiau ar Sgwâr Dylan Thomas, yn y Marina, yn cael ei rhedeg gan Amgueddfa Abertawe.

Mae'r Sied Dramiau ar Sgwâr Dylan Thomas, yn y Marina, yn cael ei rhedeg gan Amgueddfa Abertawe.Mae'n arddangos pethau cofiadwy o dramiau stryd Abertawe a thram enwog y Mwmbwls a oedd yn rhedeg ar hyd ymyl y bae o ganol tref Abertawe i bier y Mwmbwls.

Mae tram deulawr yn cael ei arddangos, sef yr enghraifft olaf o dramiau stryd Abertawe. Yn ogystal â hyn, mae atgynhyrchiad o dram y Mwmbwls o 1804 a oedd yn cael ei dynnu gan geffylau, sef y gwasanaeth rheilffordd gyntaf i deithwyr yn y byd. Y rhan olaf sydd wedi goroesi o dram y Mwmbwls o'r 1960au (pan ddaeth y gwasanaeth i ben) yw'r rhan flaen lle gall ymwelwyr ddringo i'r dec uchaf.

Mae arddangosfeydd am dramiau a threnau Abertawe a fideo sy'n rhedeg ar y llawr mesanîn.

Mae mynediad am ddim. Mae'r llawr gwaelod yn addas i gadeiriau olwyn ond yn anffodus nid yw hynny'n wir am y mesanîn na'r tramiau.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Barry Hughes ar 01792 653763 neu 01792 477180 neu e-bostiwchBarry.Hughes@swansea.gov.uk

Safleoedd Amgueddfeydd Eraill

Amgueddfeydd SWM MuseumsSponsored by Welsh Government - Noddir gan Lywodraeth Cymru
Yn ôl i Medwyn