Get Adobe Flash player
Medwyn Saying Hello!MedwynMedwyn's Mole

About MedwynSWM

Amgueddfeydd De Orllewin Cymru

Yn dilyn grant wrth CyMAL yn 2010, ffurfiwyd SWM er mwyn creu partneriaeth weithiol rhwng pedair amgueddfa, yn cynnwys:-

  • Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, Abergwili
  • Amgueddfa Ceredigion yn Aberystwyth
  • Scolton Manor yn Haverfordwest
  • Amgueddfa Abertawe

About MedwynBwriad SWM yw i farchnata’r cyfleon Addysgol gwych a defnydd benthyg eang ar gyfer ysgolion sydd ar gael yn y bedair amgueddfa, er mwyn cynorthwyo’r Cwricwlwm Cenedlaethol yn y dosbarth.

Pwrpas gwefan Amgueddfeydd Medwyn yw i gynnig canolfan ar gyfer ysgolion i lawrlwytho gwybodaeth diogelwch, ffurflenni bwcio, nodiadau athrawon a benthyg casgliadau gwaith allanol yn rwydd er mwyn hwyluso ymweliadau i amgueddfeydd SWM.

About MedwynMae prosiect SWM wedi ei ddatblygu gyda chymorth ysgolion a mewnbwn staff yr amgueddfeydd, gydag athrawon yn cymryd rôl adeiladol yn natblygiad y wefan ac mewn ymweliadau amgueddfa bydd, yn y endraw, o werth i bawb.

 

About MedwynAbout MedwynAbout Medwyn

Amgueddfeydd SWM MuseumsSponsored by Welsh Government - Noddir gan Lywodraeth Cymru