Get Adobe Flash player
 • Amgueddfa Dinas &
  Sir Abertawe
  Wedi ei lleoli ger y Marina, mae Amgueddfa Abertawe yn arddangos yr arferol a'r anarferol o orffennol Abertawe.Cliciwch Yma
 • Amgueddfa
  Ceredigion
  Mae Amgueddfa Ceredigion yng nghanol Aberystwyth yn arddangos eitemau arbennig o bob cyfnod o hanes Sir Geredigion.Cliciwch Yma
 • Amgueddfa
  Sir Gaerfyrddin
  Mae Amgueddfa Sir Gaerfyrddin ger Abergwili yn cynnig ystod eang o arteffactau rhyfeddol o orffennol cyfoethog ac amrywiol Sir Gâr.Cliciwch Yma
 • Scolton Manor
  Sir Benfro
  Ger Hwlffordd, mae Scolton Manor yn cynnwys amgueddfa, bloc stabl a neuadd arddangos yn ogystal â pharc gwledig.Cliciwch Yma
Medwyn Saying Hello!
 Nofel Cyntaf Medwyn!

Ar ôl cael ei daflu' nôl i Gymru yn ystod y rhyfel ym 1941, mae Medwyn yn dechrau amddiffyn dau blentyn rhag 'Nazi Spy' peryglus ac yn darganfod bygythiad y gall newid canlyniadau'r ryfel a hyd yn oed amser ei hun.
Ymunwch â Medwyn mewn chwedl addysgol am 'espionage' bydd yn siwr o'ch diddanu - perffaith ar gyfer mwynhau adref neu yn y dosbarth.Croeso i wefanAmgueddfeydd Medwyn

Ditectif Twrch Daear yw Medwyn sy'n teithio trwy amser, ac mae e mo'yn i blant i garu hanes cymaint ag e. Mae e hefyd eisiau helpu'r holl athrawon sy'n gweithio mor galed!

Mae Medwyn yn cynnig gwahoddiad i bawb ymweld ag unrhywun un o'i bedair amgueddfa. Yr amgueddfeydd yma yw Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, Amgueddfa Ceredigion, Amgueddfa a Pharc Gwledig Scolton Manor ac Amgueddfa Dinas & Sir Abertawe.

Mae ymweliadau i'r amgueddfeydd yma yn cynnig profiad gwerthfawr traws gwriciwlaidd yn cefnogi safonau sy'n cael eu hamlinellu yn y Cwricwlwm Cenedlaethol / Cwricwlwm Cymreig.

Mae'r wefan yma hefyd yn cynnig adnoddau a thaflenni gwaith ar gyfer athrawon i lawrlwytho.

Mae Medwyn hefyd wedi ysgrifennu adroddiad enwog o'i ddirgelwch yn ystod yr Ail Ryfel Byd o'r enw "Medwyn a'r Speis Anweledig." Gellir defnyddio'r stori yma fel adnodd ar gyfer dysgu yr Ail Ryfel Byd yn y dosbarth.

Am fwy o wybodaeth e-bostiwch:-medwynswm@hotmail.co.ukneu gysylltwch ag unrhywun un o'r amgueddfeydd yn uniongyrchol.

Amgueddfeydd SWM MuseumsSponsored by Welsh Government - Noddir gan Lywodraeth Cymru